Centrum Kultury Zamek

- strona główna

The ten years of ETHNO PORT Poznań Festival are a cause for celebration, but also an opportunity to look back on its history, consider its achievements and appraise the position it has gained. The Festival is undeniably one of the leading world music events in the country, also known to and appreciated by international journalists, musicians and promoters.   

The stages of Ethno Port have seen 120 bands and solo artists who came to Poznań from the farthest corners of the globe and places not so far away at all. Our audiences have experienced the varied traditions of African music, the phenomenal musical manifestations of Sufi Islam, the Far Eastern sounds of Korea and China, South American rhythms of  cumbia, rumba and salsa, the singular North American approach to ethnic music, as well as the wealth of European cultural traditions, from flamenco and fado, through Celtic and Balkan music, to Eastern European exuberance and shamanic magic of Scandinavia. We have also managed to showcase the abundant achievement of the Polish scene, without siding with any of the competing currents.

The strength of the Festival lies first and foremost in the atmosphere, which owes its uniqueness to the loyal, aware and demanding audience. It is with that audience in mind that we successively present compelling acts, trying each year to extend the range of cultural traditions that festival goers can be introduced to. For the anniversary edition, we have decided for the first time to feature some of those artists whose unforgettable concerts went down in the history of the Festival and contributed to its exceptional character. Naturally, a number of artists will be appearing in Poznań for the first time ever.

Apart from 15 concerts taking place over the four days of the festival, there will also be music workshops, a dance party, educational activities for children and young people, as well as meetings combined with film screenings, during which we will try to understand the major challenges of our times.  For several years now, one of our chief themes is reflection on the biased narratives concerning migrants and refugees which, albeit based on unfounded fears, predominate in our country.

Centrum Praktyk Edukacyjnych to projekt realizowany od 2014 roku przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Od roku 2016 działamy w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

Naszym głównym celem jest sieciowanie osób związanych z edukacją i kulturą w Wielkopolsce. Bogata oferta kierowana do nauczycieli i animatorów to m.in.: bezpłatne warsztaty, konkurs „Współdziałanie w kulturze”, który umożliwia nauczycielom i animatorom realizację wspólnych projektów; publikacje zawierające gotowe scenariusze lekcji; wsparcie merytoryczne w działaniach projektowych. Nasze działania mają charakter popularyzatorski, społeczny i badawczy. 

Współpracujemy z podmiotami zajmującymi się edukacją kulturową adresowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych i seniorów. Misją CPE jest promowanie idei edukacji kulturowej, którą rozumiemy jako rozwijanie aktywnych, twórczych i krytycznych form uczestnictwa w kulturze. Wymagają one jednak złożonych kompetencji kulturowych – naszym zadaniem jest wspieranie ich rozwoju.

DIAGNOZA. Prowadzimy systematyczną diagnozę działań z zakresu edukacji kulturowej prowadzonych w Wielkopolsce oraz diagnozę potrzeb i oczekiwań odbiorców tych wydarzeń. Ponadto szkolimy edukatorów w zakresie prowadzenia diagnoz lokalnych, aby samodzielnie mogli określać potrzeby uczestników swoich działań.

SIECIOWANIE. Sieciowanie środowiska oświaty i kultury to jeden z ważniejszych celów, który stawia sobie nasz zespół. Przez szereg działań integracyjno-informacyjnych tworzymy platformę aktywnych nauczycielek, edukatorów, animatorek kultury i aktywistów, która umożliwia tworzenie wspólnych projektów z zakresu edukacji kulturowej.

SZKOLENIA. Pragniemy systematycznie podnosić kwalifikacje w zakresie edukacji i animacji kulturowej przez szereg warsztatów o różnorodnej tematyce. W naszej ofercie znajdują się warsztaty z zakresu edukacji muzealnej, sztuki współczesnej, edukacji medialnej, filmowej, pedagogiki teatru, antydyskryminacyjne, pracy ze społecznościami lokalnymi i wiele innych. Warsztaty prowadzone są przez nasz zespół oraz trenerów z całej Polski.

KONKURS „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE”. Wsparcie finansowe i merytoryczne projektów edukacyjno-kulturowych tworzonych w partnerstwach osób ze środowiska oświaty i kultury to główny cel konkursu. Pomagamy realizować przedsięwzięcia zarówno długofalowe jak i krótkofalowe oraz jesteśmy obecni na każdym etapie realizacji projektu.

PUBLIKACJE. Oferujemy szereg publikacji on-line dostępnych bezpłatnie na naszej stronie. Znajdują się wśród nich zarówno raporty roczne z prowadzonych przez nas badań, artykuły poświęcone tematyce edukacji kulturowej, a także „Poradniki metodyczne” zawierające gotowe scenariusze warsztatów i lekcji z zakresu edukacji kulturowej, które posłużyć mogą jako inspiracja dla prowadzenia własnych działań.

Partnerzy