ZAMEK Culture Centre

- homepage

ZAMKOWY narzędziownik

to nowy cykl Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, w ramach którego raz w miesiącu zapraszamy kadry kultury na otwarte szkolenie z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Podczas warsztatów wspólnie z zaproszonymi trenerkami i trenerami kształtujemy kluczowe kompetencje w następujących obszarach:

praca ze społecznościami lokalnymi,
działania antydyskryminacyjne,
budowanie relacji z publicznością (rozwój publiczności),
diagnozowanie i ewaluowanie,
pozyskiwanie funduszy na działania kulturalne,
nowe media dla edukacji i kultury.


DLA KOGO? Warsztaty kierowane są do osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w obszarze animacji społeczno-kulturowej, czyli edukatorek, kuratorów społecznych, aktywistek, pracowników instytucji kultury, nauczycielek, studentów. I innych osób zainteresowanych różnorodnym działaniem ze społecznością lokalną.


KIEDY? Warsztaty odbywają się raz w miesiącu w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu od 17:00-20:00.