ZAMEK Culture Centre

- homepage

Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!

stanowi kontynuację działań integrujących sektor kultury z sektorem oświaty sukcesywnie rozwijanych w zespole Centrum Praktyk Edukacyjnych od 2014 roku w ramach dwuletniego pilotażu programu, a od 2016 roku podczas pierwszej edycji programu.

W drugiej edycji rozwijamy wcześniej wypracowane narzędzia, metody i sieci współpracy, proponując dalsze pogłębione i intensywne działania z zakresu edukacji kulturowej.

Kierujemy tę propozycję do przedstawicieli sektora oświaty i kultury. W jej ramach zakładamy prowadzenie działań:

- diagnostycznych,

- szkoleniowych,

- informacyjno-integrujących środowiska edukacyjno-kulturowe

- wspierających ich działalność (m.in. poprzez konkursy i tutoring)

- popularyzujących takie wartości i postawy jak: kreatywność, współpraca, innowacyjność czy zaangażowanie społeczne

- prowadzenie działań ewaluacyjnych, służących dalszemu rozwojowi edukacji kulturowej w regionie. 

W 2019 roku programu stawiamy na pogłębioną diagnozę edukacji kulturowej w środowisku szkolnym. Przeprowadzimy pilotaż nowej odsłony konkursu „Współdziałanie w kulturze”, gdzie skupimy się na wsparciu nauczycielek i nauczycieli w realizacji projektów z zakresu edukacji kulturowej. Zrealizujemy 3 projekty, w każdym projekcie będą obecne 3 osoby: osoba ze środowiska oświaty, animator/animatorka oraz badaczka/badacz. Podobnie, jak w latach poprzednich realizacji projektów towarzyszyć będą: szkolenia, ewaluacja i tutoring. Kolejno, zrealizujemy cykl szkoleń otwartych dla osób zainteresowanych działaniami z zakresu edukacji kulturowej. Na koniec zorganizujemy w Zamku 3-dniowe Forum Edukacji Kulturowej.

Koordynatorki projektu:

Ewelina Banaszek | e.banaszek@ckzamek.pl | 61 64 65 206 |

Adrianna Sołtysiak | a.soltysiak@ckzamek.pl | 61 64 65 207 |


__________

Grafika ma bardzo intensywne niebiesko-fioletowe tło. Umieszczono na niej rudą cienką ramkę i wpisano: Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!. Tym samym kolorem poprowadzono 5 poziomych rzędów wąskich prostokątów. Przypominają książki na półce. Niektóre z nich są przewrócone. U dołu znajduje się belka z logotypami.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Współdziałanie w kulturze 2.0.