ZAMEK Culture Centre

- homepage

Seniorzy zależni jako uczestnicy kultury. Użyteczny poradnik

Na bazie doświadczeń projektu "Zamek OTWARTY - kultura dla seniorów zależnych" oraz przede wszystkim badań społecznych („Seniorzy zależni – badanie potrzeb kulturalnych”, projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”) powstał ten treściwy poradnik. Znajdą w nim Państwo najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować ofertę kulturalną, która powstaje w relacji z seniorami zależnymi, najlepiej odpowiada na ich potrzeby i możliwości. Wierzymy, że jego lektura pozwoli skutecznie przygotować się do rozpoczęcia pracy z tą ważną, coraz liczniejszą grupą. Warto, by instytucje kultury rozwijały swoją aktywność w tym kierunku.

UŻYTECZNY PORADNIK

________________

Grafika to okładka książki. Na intensywnie pomarańczowym tle znajdują się fioletowe podkreślone wyrazy: Seniorzy zależni jako uczestnicy kultury”. Każde słowo znajduje się w odrębnej linijce. Na napis zostało nałożone cienkie białe kółko z wyrażeniem: użyteczny poradnik.

Seniorzy zależni jako uczestnicy kultury

Finansowanie