Centrum Kultury Zamek

- strona główna

Centrum Praktyk Edukacyjnych to przedsięwzięcie edukacyjno-badawcze. Podstawowym zakresem jego działalności jest diagnozowanie i badanie edukacji kulturowej w powiecie poznańskim (w latach 2014 – 2015) i Wielkopolsce (od 2016 roku) oraz organizacja rozmaitych wydarzeń i działań z zakresu edukacji kulturowej, wspierających i propagujących współpracę międzysektorową i uczestnictwo w kulturze. 

Radę programowo-badawczą tworzą: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Marta Kosińska, Bartek Lis, Karolina Sikorska, Sylwia Szykowna oraz Jakub Walczyk.

Ewelina Banaszek

specjalistka ds. edukacji kulturowej, koordynatorka Centrum Praktyk Edukacyjnych. Popularyzatorka idei edukacji kulturowej, rozumianej jako świadome, aktywne, krytyczne uczestnictwo w kulturze. Koordynatorka projektów włączających oraz animacyjno-edukacyjnych realizowanych w całej Wielkopolsce. Współautorka raportów ewaluacyjnych Centrum Praktyk Edukacyjnych i III NeKongresu Animatorów Kultury. Kulturoznawczyni, badaczka kultury, edukatorka.

Katarzyna Chajbos

absolwentka etnolingwistyki i socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Doktorantka w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w Instytucie Socjologii UAM, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą kontrolnej funkcji wstydu. Jest badaczką sieci Latających Socjologów i Animatorów Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu. Kuratorka projektów z zakresu edukacji kulturowej. Uczestniczy w działaniach badawczych związanych z animacją, społecznymi aspektami partycypacji, emocjami, a także z kulturą i jej aspektami wizualnymi. Doradza i szkoli z metod diagnozy społeczności lokalnych i pracy z nimi. Związana z poznańskim sektorem kultury.

dr Bartek Lis

socjolog, doktor nauk społecznych, badacz społeczny. Specjalista ds. edukacji kulturowej w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu: m.in. koordynator programowy III NieKongresu Animatorów Kultury oraz autor projektu ZAMEK OTWARTY. Od 2015 roku współpracujący z Fundacją Impact Audience, w ramach której pracuje z instytucjami kultury nad budowaniem stałej relacji z publicznością. Od 2012 roku współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” jako badacz, ewaluator i edukator. W latach 2012 – 2017 kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław.

dr hab. Marta Kosińska

kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożycielka, działaczka i badaczka w Centrum Praktyk Edukacyjnych. Jest animatorką środowiska edukacji kulturowej, doradczynią i konsultantką projektów dla edukatorek i animatorów kulturowych, ewaluatorką projektów edukacyjnych, badaczką i projektodawczynią badań z zakresu edukacji kulturowej. Od 2018 roku ambasadorka EPALE: ePlatformy na rzecz Uczenia się Dorosłych w Europie. Współautorka raportu Edukacja kulturowa w Poznaniu. Raport z pierwszego etapu badań (2014). Autorka hasła „edukacja kulturowa” w: Edukacja kulturowa. Poręcznik (2014). Redaktorka raportu CPE Edukacja kulturowa w Wielkopolsce. Badania w działaniu (2016). Autorka książek: Problemy analizy kulturowej (2017); Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej (2012). Współredaktorka i współautorka książek: Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona (2010); Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? (2012); Artysta – Kurator – Instytucja – Odbiorca (2012); Zawód kurator (2014); Cultural Theory and History: The Change of Everyday Life (2014). Zajmuje się komunikologiczną analizą kulturową, kulturą audiowizualną, edukacją i animacją kulturową.

dr Karolina Sikorska

kulturoznawczyni, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu, prowadzi badania poświęcone praktykom artystycznym, kulturze wizualnej i kulturze popularnej. Kuratorka działań artystycznych i edukacyjnych, redaktorka publikacji (m.in. „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej, 2018;  Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa, 3 tomy: 2014, 2015, 2016; Błędnik codzienności, razem z A. Szyłak, 2015, Zawód: kurator, 2014, razem z A. Czaban i M. Kosińską). W latach 2008 – 2014 (do marca) pracowała w Galerii Miejskiej Arsenał, od 2012 jako wicedyrektorka. Od 2013 roku współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu przy realizacji „Centrum Praktyk Edukacyjnych”. Członkini Rady Programowej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.


dr Sylwia Szykowna

absolwentka filologii polskiej UAM oraz kulturoznawstwa UAM, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2010 roku (grant promotorski nr N N105 050639 pt. Kultura interaktywności Web 2.0). Badaczka współczesnej kultury, mediów i praktyk artystycznych, zajmuje się także edukacją kulturową i krytyką instytucjonalną. W latach 2009 – 2014 zca redaktora naczelnego czasopisma internetowego „Perspektywy Kulturoznawcze”. Od 2014 członkini zespołu badawczego Centrum Praktyk Edukacyjnych, prowadzącego badania z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Koordynatorka projektów animacyjno-kulturowych. Autorka licznych publikacji z zakresu kultury współczesnej, medioznawstwa, estetyki i sztuki nowych mediów, cyberkultury.


Jakub Walczyk

specjalista ds. edukacji kulturowej, koordynator Centrum Praktyk Edukacyjnych i III NieKongresu Animatorów Kultury. Edukator, animator i badacz kultury. Przygotowuje doktorat w Instytucie Kulturoznawstwa UAM oraz uczy na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Absolwent poznańskiego kulturoznawstwa i produkcji filmowej w Łódzkiej Szkole Filmowej.

Partnerzy