ZAMEK Culture Centre

- homepage

Centrum Praktyk Edukacyjnych (CPE) to zespół edukatorów, animatorek i badaczy społecznych związanych z CK ZAMEK w Poznaniu. CPE projektuje działania z zakresu edukacji kulturowej i rozwoju publiczności, organizuje szkolenia poszerzające kompetencje zarówno, animatorów, nauczycielek, kuratorów, jak i pracowników i pracownic samej instytucji. Ponadto, w oparciu o potrzeby sektorów publicznych, opracowuje “Poznański Program Edukacji Kulturowej” oraz we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Samorządem Województwa Wielkopolskiego prowadzi trzyletnie przedsięwzięcie „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!” Programując działania, zespół CPE zwraca szczególną uwagę na aspekt ich dostępności dla osób pochodzących z różnych grup społecznych i o różnym stopniu sprawności.

Zespół programowy: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Marta Kosińska, Bartek Lis, Karolina Sikorska, Sylwia Szykowna oraz Jakub Walczyk.

Zespół