ZAMEK Culture Centre

- homepage

CEL KONKURSU: rozpowszechnianie i wspieranie partnerstw pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury i sferę edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej w województwie wielkopolskim.


NAGRODA: sfinansowanie przez Centrum Kultury Zamek projektów realizowanych w partnerstwach sektora edukacji z sektorem kultury. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł brutto, maksymalna –  12 000 zł brutto (minimum 70% projektów musi być zrealizowania poza Gminą Poznań).


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki oświatowe, prowadzące działalność edukacyjną lub kulturową w województwie wielkopolskim.


JAK PRZEBIEGA KONKURS? Konkurs jest podzielony na 2 etapy.W I etapie zgłaszana jest propozycja projektu, napisana zgodnie z wytycznymi zawartymi w FORMULARZU KONKURSOWYM. Termin nadsyłania zgłoszeń minął 1 marca 2018.

Zwycięskie projekty - 2018 rok

Zwycięskie projekty - 2017 rok

Ogłoszenia


Po zakończeniu naboru komisja konkursowa z nadesłanych propozycji wybiera kilkadziesiąt, które przechodzą do drugiego etapu konkursu.


Projekty zakwalifikowane do II etapu dostępne są tutaj.


W II etapie konkursu zakwalifikowane projekty są rozwijane przy współpracy z członkami Centrum Praktyk Edukacyjnych. Na tym etapie uczestnik konkursu zobowiązuje się do:

ZDOBYCIA PARTNERA, z którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Osoby reprezentujące sektor edukacji (np. nauczyciele, wychowawcy, metodycy, edukatorzy) muszą pozyskać partnera reprezentującego sektor kultury (np. instytucję kultury, organizację pozarządową zajmującą się kulturą). Osoby reprezentujące sektor kultury muszą pozyskać partnera reprezentującego sektor edukacji.

WSPÓŁPRACY z przedstawicielami CPE, z którymi konsultuje założenia projektu w celu przygotowania pełnej aplikacji konkursowej do dnia 15.04.2018. Formularz zostanie przesłany mailowo do osób zakwalifikowanych do II etapu.

WZIĘCIA UDZIAŁU w minimum 1 bezpłatnym warsztacie z zakresu edukacji kulturowej organizowanym przez CPE na przełomie marzec/kwiecień 2018. Tematyka oraz szczegółowe terminy warsztatów ogłoszone zostaną po opublikowaniu wyników w I etapie.


Po zakończeniu naboru zgłoszeń zbiera się komisja konkursowa, która z nadesłanych propozycji wybiera projekty, które uzyskają dofinansowanie.

PROJEKTY DOFINANSOWANE W 2018 ROKU.


NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI: Pełny regulamin


HARMONOGRAM:

Termin przesyłania aplikacji konkursowych w I etapie konkursu: 1.03.2018, do godz. 23:59

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu:  05.03.2018

Termin przesyłania aplikacji konkursowych w II etapie konkursu: 15.04.2018

Ogłoszenie wyników II etapu konkursu:  23.04.2018

Termin realizacji zwycięskich projektów: 30.04-15.10.2018


Informacji na temat warsztatów i konkursu udzielają koordynatorzy CPE:

Ewelina Banaszek (e.banaszek@ckzamek.pl, tel. 61 64 65 206)

Jakub Walczyk (j.walczyk@ckzamek.pl, tel. kom. 607 609 320)


Adres organizatora konkursu:

Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK

Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań


____________
Na jasnozielonym tle grafiki pojawiają się równomiernie rozłożone szkice cienkich rurek. Z jednej strony widać ich wlot. Zakończenia mają różne kolory — pomarańczowe, białe, różowe. Na środku znajduje się biały napis: Współdziałanie oraz pod spodem w granatowym prostokącie: W kulturze. Wszystko zostało napisane drukowanymi literami. W lewym górnym rogu mniejszą czcionką napisano: konkurs.

Partners