ZAMEK Culture Centre

- homepage

Współdziałanie w kulturze 2017

W 2017 roku zrealizowaliśmy 7 projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej. 

5 ważnych słów

Projekt „5 ważnych słów” powstał w odpowiedzi na brak oferty edukacyjnej dla dzieci, poruszającej kwestię wartości i przekonań, która pomoże im rozwijać kompetencje społeczne.

Podczas warsztatów w formie zabaw i zadań grupowych wspólnie z dziećmi zostały wybrane słowa, które najlepiej wyrażają dziecięce wartości. Wybrane słowa wyszyte zostały na wielkim formacie w przestrzeni publicznej, do czego aktywnie włączeni zostali mieszkańcy Mosiny. Dzieci stały się ekspertami i przewodnikami, co miało pobudzić m.in. poczucie współodpowiedzialności za powodzenie działań.

Koordynatorka projektu: Agnieszka Grygiel

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/

Gotowi przerwać krąg

Projekt „Gotowi przerwać krąg” stał się odpowiedzią na brak konstruktywnej edukacji młodzieży, dotyczącej przemocy wobec kobiet i dzieci, która prowadziłaby do przerywania międzypokoleniowego cyklu przemocy.

Głównym celem projektu było budowanie i poszerzanie wiedzy uczestników na temat przemocy w rodzinie. Autorki wraz z animatorami, terapeutami, projektantami gier stały się wsparciem dla zaangażowanych uczestników podczas wspólnego tworzenia społeczno-edukacyjnej gry. Dzięki przygotowanym warsztatom uczestnicy nabyli umiejętności projektowania gier społecznych, rozwinęli kreatywność, otworzyli się na niestandardowe, twórcze rozwiązania. Twardym rezultatem było wypracowanie animacyjnej, ruchowo-przestrzennej formy gry, którą można wykorzystać do pracy z kolejnymi grupami, podczas zajęć szkolnych.

Koordynatorki projektu: Agnieszka Gołębiowska, Małgorzata Pawłowska

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/

Jestem tym co widzę

Projekt „Jestem tym co widzę” wprowadza współpracę młodzieży z domów dziecka (która ma utrudniony dostęp do sztuki, niekoniecznie uświadamia sobie potrzebę czy chęć tworzenia) oraz z klas fototechnicznych (czyli osoby, które świadomie wybrały kierunek kształcenia).

Główną ideą było stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy mieli okazję podjąć próby zdefiniowania siebie przez tworzenie. Projekt rozpoczął się akcją społeczną – zbiórką aparatów – Drugie życie Twojego aparatu fotograficznego. W ramach projektu odbył się cykl warsztatów wprowadzający młodzież z domów dziecka w świat sztuki wizualnej oraz warsztaty plenerowe. Całość zamknęła wystawa objazdowa prezentująca efekty procesu twórczego grupy warsztatowej w lokalnych instytucjach kultury.

Koordynatorki projektu: Barbara Tyczyńska, Agata Witkowska

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/

Pniewy bez nienawiści

Projekt „Pniewy bez nienawiści” jest odpowiedzią na rosnącą falę nienawiści i agresji słownej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Działania podjęte w ramach projektu mają spowodować wzrost świadomości na temat problemu, jakim jest brak tolerancji dla szeroko rozumianej inności, a także dostarczyć uczestnikom narzędzi pomagających przeciwdziałać i skutecznie reagować w przypadku mowy nienawiści.

Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi mieszkańców Pniew na problem szerzącej się agresji słownej oraz stworzenie kampanii przeciwko mowie nienawiści. W ramach działań projektowych odbył się cykl warsztatów dla młodzieży, podczas którego uczestnicy, oprócz wiedzy na temat mowy nienawiści, zyskali także wiedzę na temat technik profesjonalnego tworzenia kampanii społecznej i informacyjnej. . Dodatkowo odbyły się warsztaty dla nauczycieli, edukatorów – jak przeciwdziałać i skutecznie reagować na mowę nienawiści.

Koordynatorka projektu: Natalia Stępień

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/

Przechodząc obok...

W pobliżu szkoły, za murem graniczącym z ogrodem, znajduje się zaniedbany Cmentarz Ewangelicko-Augsburski – zniszczone ogrodzenie, wysoka trawa, zapomniane i zniszczone nagrobki. Projekt „Przechodząc obok…” ma na celu podniesienie wizualnej jakości przestrzeni (uporządkowanie cmentarza) i przywrócenie do świadomości Jarocinian obecności dawnych mieszkańców, mniejszości religijnych.

Projekt miał na celu wszechstronną integrację uczniów i mieszkańców Jarocina. Uczestnicy w czasie spotkań doskonalili umiejętności społeczne, poszerzali wiedzę o mieście, zbierali doświadczenia w kontakcie ze sztuką, działali z innymi i dla innych. W ramach projektu odbyły się warsztaty prowadzone przez pracowników Muzeum Regionalnego w Jarocinie, warsztaty fotograficzne, zebrane zostały relacje, wspomnienia, zdjęcia. Dzięki temu została opowiedziana historia tego miejsca – zebrane relacje, opracowane przez młodzież zostały zaprezentowane w przestrzeni miejskiej. Zgodnie z tytułem, „przechodząc obok…” każdy choć przez moment zatrzyma się, zwróci uwagę na tych, którzy byli tu wcześniej.

Koordynatorka projektu: Alicja Stasiak-Sikorska

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/

Fot. uczestniczki i uczestnicy projektu „Przechodząc obok…”

Publiczne Sceny Muzyczne 2017

Projekt „Publiczne Sceny Muzyczne 2017” realizował cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku: popularyzowanie muzyki jako sztuki użytkowej (dostępnej dla wszystkich), zmniejszenie zjawiska instytucjonalizacji osób z niepełnosprawnościami, integracja różnych grup społecznych, poszerzanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności.

Projekt był drugą edycją cyklu otwartych sesji muzykoterapii w przestrzeniach publicznych Wielkopolski. Polegał na włączeniu zaproszonych osób z niepełnosprawnościami, dzieci oraz dorosłych do aktywnego tworzenia muzyki, gdzie różnorodne sposoby gry na instrumentach zostały ujęte w improwizowane formy muzyczne. Podczas sesji do wspólnej gry zapraszani byli również przechodnie. W ramach projektu odbyły się warsztaty edukacyjne organizowane dla uczniów w celu wprowadzenia w temat niepełnosprawności jako objawu różnorodności społecznej.

Koordynatorki projektu: Dominika Dopierała, Weronika Cegielska

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/

Partners